جناب آقای مهندس پوری حسینی

رئیس کل محترم سازمان خصوصی سازی

با سلام؛

به پیوست سند پیشنهادی راهبردی روزآمد شده آن سازمان تأیید و برای اجراء ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اینکه این سند بیان‌گر مهم‌ترین انتظارات و تعهدات آن حوزه می‌یاشد، باید ضمن هماهنگی کامل با دییرخانه سامانه مدیریت استراتژیک (سما)، تمامی تمهیدات لازم به منظور اجرایی شدن، پایش و روزآمد سازی آن فراهم شود.

همچنین ضرورت دارد در جهت اجرای فراگیر سند مذکور در سطوح زیر مجموعه، اقدامت لازم برای مفاهمه سند یاد شده، نهادینه سازی نظام و فرآیند مدیریت استراتژیک و تأمین منابع انسانی و مالی لازم برای پیشبرد اقدامات صورت پذیرد و ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان نیز مبتنی بر اجرای سند باشد.

علی طیب نیا    

 

 پیوست اول - اهداف

پیوست دوم - اقدامات

 

/*انتهای پیام*/