احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شركت‌های مورد واگذاری

مصوب شماره 63/2/120696 مورخ 1388/08/16

شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی

  شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه مورخ 1388/07/18، بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شركت‌های مورد واگذاری به عنوان یك سیاست و خط‌مشی كلی در واگذاری‌­ها تاكید و مقرر نمود، هیأت واگذاری شیوه‌های اجرایی آن را در چارچوب دستورالعمل بند (الف) ماده (21) و جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون یاد شده تعیین و اعلام نماید.

 

سید شمس‌الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا

 

/*انتهای پیام*/