تصویب نامه  شماره  63/254973  مورخ  1390/12/20

تصمیمات ششمین نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مورخ 1390/12/03

 

ابلاغیه شماره 63/254973 مورخ 1390/12/20
شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

    با عنایت به برگزاری ششمین نشست  شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، در ساعت 18:30 روز چهارشنبه مورخ 1390/12/20 بدین وسیله نتایج مذاكرات و تصمیمات متخذه به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

 

  1. گزارش آخرین وضعیت اجرای تكالیف قانون و مقررات مربوط به سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سوی دبیرخانه ارایه شد و شورا ضمن تاكید بر اجرای مناسب ماده (85) قانون یاد شده، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط در قانون را مكلف نمود تا گزارش اقدامات در خصوص اجرای تكالیف و احكام قانون مورد نظر و به ویژه مصوبات شورا در زمینه محاسبه شاخص‌های نظارتی تحقق اهداف سیاست‌های موردنظر، سیاست‌ها و خط مشی‌های كلی و تصویب­ نامه سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی– تبلیغاتی را به طور منظم و در مقاطع زمانی سه ماهه به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.
  2. با توجه به گزارش ارایه شده از سوی سازمان خصوصی ­سازی در مورد واگذاری بنگاه‌ها، شورا بر تداوم واگذاری ­ها بابت رد دیون و تهاتر بدهی دولت تاكید و مقرر نمود از اجازه‌های مندرج در قوانین بودجه سالیانه كل كشور برای واگذاری به این روش، استفاده مطلوب و حداكثری صورت گیرد.
  3. با توجه به آمارهای ارایه شده در زمینه واگذاری بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی ­سازی، مقرر شد در آمارهای مربوط، سهم خریداران بخش خصوصی از اشخاص شبه خصوصی به طور كامل تفكیك شده و از این پس گزارش‌ها براین اساس تهیه و ارایه شوند.
  4. با توجه به مباحث مطروحه در جلسه در مورد بخش خصوصی فعال در اقتصاد كشور و ابهامات موجود در این زمینه، مقرر شد اقدام قانونی لازم برای ارایه تعریفی مشخص در جهت تفكیك اشخاص شبه خصوصی فعال در اقتصاد ملی از بخش خصوصی حقیقی صورت گیرد و راه كارهای لازم به منظور شفاف‌سازی موضوع ، به جلسه بعدی شورا ارایه شود.
  5. گزارش سازمان خصوصی ­سازی در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح توزیع سهام عدالت و نحوه دریافت سود شركت‌های سرمایه‌پذیر واگذار شده مطرح شد و سازمان یاد شده به عنوان مسوول دریافت سود و اقساط مرتبط با سهام عدالت، مكلف شد نسبت به دریافت و واریز سودهای یادشده به خزانه اقدام نموده و در صورتی كه همكاری مناسب با سازمان مزبور مبنی بر پرداخت سود از سوی شركت‌های سرمایه‌پذیر صورت نپذیرد، این سازمان با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرق قانونی نسبت به دریافت آن‌ها اقدام نماید. همچنین مقرر شد بابت آن میزان از سود تقسیم شده که شرکت‌های سرمایه‌پذیر از توزیع آن استنکاف نموده و به رغم پی­گیری سازمان خصوصی ­سازی و پس از سپری شدن مهلت هشت ماهه قانونی به خزانه واریز نشده، جریمه تأخیر تادیه توسط این سازمان محاسبه و از شرکت‌های سرمایه­ پذیر دریافت نمود.(1)
  6. مقرر شد چگونگی آزادسازی سهام عدالت و فرآیند آن و نحوه اداره مناسب آتی شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بررسی و مراتب برای اتخاذ تصمیم لازم در نشست بعدی شورا مطرح شود.
  7. مقرر شد مشكلات و چالش ­های پیش روی بخش تعاون و همچنین راه كارهای شكوفایی این بخش برای دستیابی به سهم بیست و پنج درصدی (25%) از اقتصاد ملی و نحوه تحقق آن، در دستور كار نشست آتی شورا قرار گیرد.
  8. گزارش اقدامات و عملكرد شورا و مركز ملی رقابت از سوی رییس محترم شورا و مركز یاد شده مطرح شد و اعضاء اقدامات مناسب به عمل آمده را مورد تایید قرار دادند. در این راستا و به منظور بررسی وظایف موازی و مداخلات كاری شورای یاد شده با سایر نهادهای قانونی متولی تعیین قیمت كالا و خدمات، مقرر شد كارگروهی با مسئولیت وزارت دادگستری و متشكل از شورای رقابت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نهادهای متولی امر قیمت‌گذاری تشكیل و راهکاری لازم برای رفع ابهامات و مداخلات مطرح شده را به جلسه بعدی شورا گزارش نمایند.
  9. با توجه به اقدامات مناسب و موثر صورت گرفته در اجرای تكالیف قانون و مقررات مربوط به سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، رییس و اعضای محترم شورا از  اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورا و سازمان خصوصی­ سازی تشكر و قدردانی نمودند.

 

 

 

سید شمس‌الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا

 

1. اصلاحی به موجب مصوبه شماره 167979مورخ 1395/09/14 شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی

 

/*انتهای پیام*/