تصویب ­نامه  شماره 63/1/221144 مورخ 1388/01/29

تصمیمات دومین نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مورخ 1387/11/27

 

شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی

       پیرو برگزاری جلسه مورخ 1387/11/27 شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، بدین وسیله فهرست آیین‌نامه‌های اجرایی تصویب شده (موضوع مواد مختلف قانون) به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

" آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و كاركنان بنگاه‌های مورد واگذاری و سایر مدیران با تجربه و متخصص و كارآمد موضوع جزء (8) بند (الف) ماده (40) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی، آیین‌نامه اجرایی نحوه هزینه كرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغیب، تشویق و پاداش كاركنان سازمان خصوصی سازی موضوع تبصره (4) ماده (27) قانون مزبور، آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع فصل ششم آن قانون، آئین‌ نامه تعیین سهم بهینه بخش ‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های راه و راه‌‌آهن موضوع تبصره (2) بند (ب) ماده (3) قانون یاد شده، نظام‌نامه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت‌های واگذاری موضوع جزء (6) بند (الف) ماده (40) همان قانون و ضوابط نحوه اصلاح ساختار بنگاه‌ها موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40) قانون فوق ‌الذكر كه قبلاً در كمیسیون تخصصی شورا بررسی شده است مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد مراتب پس از طرح مجدد در كمیسیون مورد نظر و با حضور تعدادی از اعضای حقوقی و حقیقی شورا، در اجرای تبصره ذیل ماده (42) قانون فوق الذكر، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان مصوبات شورا ابلاغ گردد."

                                                                                                                                       

سیدشمس‌الدین حسینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا

 

/*انتهای پیام*/