تصویب­ نامه شماره 63/2/188986  مورخ 1387/11/23

تصمیمات اولین نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مورخ 1387/08/26

 

ابلاغیه شماره 63/2/188986مورخ 1387/11/23

شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی

اعضای مذکور در بندهای (1) الی (6) شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی موضوع ماده (41) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 1387/08/26 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (41) قانون یاد شده، آیین‌­نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی را به شرح زیر تصویب نمودند:

«آیین‌نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی»

ماده 1- شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که در این آیین‌نامه به اختصار "شورا" نامیده می‌شود، در صورت داشتن موضوع قابل رسیدگی و دستور جلسه، حداقل هر سه ماه یک ­بار تشکیل می‌شود.

تبصره - در موارد نیاز برگزاری جلسات فوق العاده بنا به تشخیص رییس شورا مجاز است.

ماده 2- ریاست شورا بر عهده رییس جمهور و در غیاب ایشان بر عهده معاون اول رییس جمهور است.

ماده 3- جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت حاضرین متضمن نظر موافق دو سوم اعضای حاضر بندهای (1) تا (6) ماده (41) قانون، معتبر است.

ماده 4- مصوبات شورا توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا) ابلاغ می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی سخنگوی شورا نیز است.

ماده 5- دعوت از اعضا حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسات شورا با امضای دبیر شورا به عمل می‌آید. دستور جلسات و مستندات مربوط به همراه دعوت­ نامه برای اعضاء ارسال می‌شود.

ماده 6- پیشنهاد هر یک از اعضای شورا برای درج در دستور جلسات در صورت تایید دو سوم اعضاء حاضر شورا، در کمیسیون فرعی شورا موضوع ماده (10) این آیین ­نامه بررسی می ­شود و نظر کمیسیون به شورا منعکس می‌شود.

ماده 7- اعضای شورا و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند در صورت ارائه پیشنهاد برای طرح در شورا، دلایل توجیهی، مدارک و گزارش های مربوط را به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

ماده 8- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر و وظایف آن به شرح زیر است:

  1. تهیه پیش‌نویس نهایی مقررات اجرایی شامل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابط در ارتباط با وظایف و اختیارات شورا و ارائه آنها به شورا برای اتخاذ تصویب.
  2. پیشنهاد خط‌مشی اجرایی سالانه شورا و ارائه آن‌ها به شورا برای اتخاذ تصمیم .
  3. بررسی و تهیه گزارشات کارشناسی و تحلیلی مورد نیاز برای طرح در شورا حسب لزوم با استفاده از خدمات مشاوره‌‌ای.
  4. تهیه مفاد دستور جلسات و تنظیم دعوت نامه تشکیل جلسات شورا و صورت جلسات مربوط.
  5. تنظیم مصوبات شورا برای ابلاغ توسط دبیر شورا.
  6. ایجاد و به هنگام ­سازی بانک اطلاعات مصوبات و تصمیمات شورا.
  7. تدوین برنامه‌های فرهنگی – تبلیغاتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و پیشنهاد به شورا.
  8. تدوین شاخص‌های اجرایی پایش و نظارت تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و پیشنهاد آن‌ها به شورا برای تصویب.
  9. پی­گیری امور محوله به دستگاه‌های اجرایی در راستای مصوبات شورا و تهیه گزارش‌های پایش لازم در این خصوص برای ارائه به شورا.
  10. انجام سایر امور محوله از سوی شورا، رییس و یا دبیر آن.

ماده 9- دبیر شورا مجاز است با هماهنگی رییس شورا از کارشناسان و مسئولان ذی‌ربط برای شرکت در جلسات شورا دعوت نماید.

ماده 10- دبیرخانه شورا می‌تواند به منظور بررسی مواد ارجاعی، کمیسیون فرعی تشکیل دهد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات این کمیسیون به تصویب اعضای آن خواهد رسید.

 

سیدشمس‌الدین حسینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شور

 

/*انتهای پیام*/