گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال 1388

 

   دانلود فایل : گزارش عملكرد سال ١٣٨٨           حجم فایل 533 KB
/*انتهای پیام*/