گزارش عملكرد سازمان خصوصي‌سازي  در سال 1390
با رويكرد مقايسه با عملكرد سالهاي گذشته

   دانلود فایل : ipo-report1390.pdf           حجم فایل 1279 KB
/*انتهای پیام*/